DĚTSKÝ KLUB znovu otevíráme první týden v červnu.

Milí rodiče, čas přímo letí a blíží se znovuotevření dětského klubu a návazně rozjezd dětské skupiny.

Dětský klub jsme nově pojmenovali Beránek, aby se názvem odlišil od vznikající dětské skupiny Jiřička.

Provoz klubíku bude probíhat dva dny v týdnu – úterý, středa. Co se týče času, programu i financí obdobně jako doposud. Změna bude v oddělení adaptovaných a doprovázených dětí.

Prosíme rodiče, aby se nám ozvali, zda děti nastoupí do Klubíku v červnu / v létě / v září

Děkujeme

Děti, které se již adaptovaly, dochází samostatně na celý den programu (případně dle dohody). Novým dětem bude poskytnuta běžná adaptační doba v průběhu jednoho až dvou týdnů.

Pro doprovázené děti bude klubík otevřen jeden den v týdnu (úterý) v odpoledních hodinách (14-17). Poplatek za zkrácený klubík je 150,- za dítě, včetně svačiny.

Druhou novinkou je obsazení našeho týmu. Uvítáme mezi námi mladou paní učitelku Lenku a v kuchyni se bude zaučovat paní kuchařka Silvia.

Děti v klubu a v dětské  skupině nepodléhají nařízení ohledně nošení ochranných roušek. Nošení roušek je v klubíku i v DS pro děti a pečující osoby od 11.5. ZRUŠENO. 

Zápis do dětské skupiny

V průběhu provozu úterního odpoledního klubu bude probíhat ZÁPIS dětí do DS (dětské skupiny). Zájemci se mohou připojit k našim aktivitám a v závěru či po provozu Klubu proběhne individuální pohovor s rodiči. Prosíme nové zájemce, aby předem zavolali – domluvíme termín návštěvy, případně čas na individuální pohovor.

Přihláška do dětské skupiny

Připomínáme doplnění OČKOVÁNÍ, které je pro děti v dětské skupině povinné, a přejeme hezké květnové dny.