Nouzový stav se nás zatím týká jen okrajově. Podle vládních nařízení se totiž na dětské skupiny vztahuje výjimka. Děti a pečující osoby jsou vyjmuty z povinnosti nošení roušek i omezení v oblasti počtu setkávajících se osob. Ve veřejných prostorách se můžeme nadále volně pohybovat bez ohledu na velikost skupiny.

Přesto prosíme o vzájemnou ohleduplnost. Nepodceňování prvních příznaků nemocí a včasné nahlášení, konzultace případného podezření.

Pro více informací o všech opatřeních doporučujeme webové stránky Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví.