S blížícím se termínem vás zveme na akci pořádanou naším spolkem Ladoňka.

Hvězdy mluvily kdysi k lidem

Tycho Brahe – život a impulsy pro dnešní dobu
12. 10. 2021 od 18 hodin v sále Záložna v Benátkách

Přijedou opravdu velmi zajímaví lidé – Tomáš Boněk, znalec mimo jiné historie Karlštejna a Hana Adamcová – zakladatelka eurytmického vzdělávání v Čechách.

Věříme, že i díky přednášce skloubené s eurytmií bude každý z jeho účastníků vnímat jakési obohacení. Eurytmie bude mít v Benátkách svou premiéru…. Doporučujeme….

Pozvánka na přednášku Tycho Brahe