V současné době usilujeme o založení dětské skupiny. Naší hlavní myšlenkou je propojit běžný život na statku, pracovní činnosti s činnostmi pohybovými a uměleckými (hudba, výtvarné techniky, pohádky…), které jsou přiměřené pro děti ve věku 2,5 – 6 let. Nabídnout dětem smysluplné aktivity a klidné, harmonické prostředí.

Tvoříme zázemí a jednáme s příslušnými úřady. K financování plánujeme využít mimo jiné i dotační tituly plánované pro rok 2019. Provoz bychom rádi zahájili v září letošního roku. Proto máme napilno. Hledáme lidi do týmu, kteří jsou flexibilní a mají chuť podílet se na zrodu tohoto projektu.

Rekonstrukce – sociální zařízení pro děti