Projekt Jiřická zahrada

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz

č. projektunázev REALIZUJEICadresa
1190700208Jiřická zahradaLadoňka, z.s.5561795Jiřice 18, 28922

Celkové způsobilé výdaje: 499 995 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 424 996 Kč
Výše příspěvku žadatele: 74 999 Kč

Realizace projektu
Zahájení: únor 2020
Ukončení: červen 2022

Projekt č.1190700208  „Jiřická zahrada“ v rámci programu „Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta“ výzvy „Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti
– 6.1.C a)“ realizován společností Ladoňka, z.s. s termínem realizace od 13.2.2020 do 30.6.2022.

Jiřická zahrada
Jiřická zahrada

Projekt dětská zahrada se chýlí k závěru. Na projekt nám Státní fond životního prostředí, dle aktuálně podepsané smlouvy, na základě faktického čerpání, poskytuje podporu ve výši 413 350,10 Kč.

Nemalá byla i naše vlastní spoluúčast, a to nejen ve formě finančních, ale i dalších časových a materiálních vkladů, díky kterým tento kout zahrady změnil svou tvář. Původně zde byl výběh pro zvířata, která nyní pozorujeme a obhospodařujeme na sousední části pozemku. Zahrada už je tedy využívána ke spokojenosti dětí i pečujících osob.
Děkujeme všem, kteří jste nás podpořili a přiložili ruku k dílu. Těšíme se zde na společné setkání v rámci příměstských táborů, na slavnostech nebo na dalších akcích. Letos máme připravené další plány, které zahrnují i založení včelího orákula.