Historie hospodářské usedlosti v Jiřicích č.p. 18 je pevně spojena s historií celé obce. Jiřice jsou typickou zemědělskou vesnicí na rozhraní středního Polabí a dolního Pojizeří, jejíž počátky sahají až do 15. století. Do historie obce se velmi významně zapsala druhá světová válka s nacistickou okupací, která znamenala kompletní vystěhování veškerých obyvatel a značné poničení zástavby.

Po skončení války se do Jiřic navrátila asi třetina původních obyvatel. Mezi nimi i rodina Faltysů (usedlá před válkou v Jiřicích po několik generací), která přebrala statek č.p. 18, patřící dříve jejich příbuzným, kteří se po válce do Jiřic již nevrátili.

Statek se podařilo obnovit a nákladnou rekonstrukcí vylepšit takovým způsobem, že vlastníkům zajišťoval možnost plnohodnotné obživy. Násilná kolektivizace a socialistické zemědělství sice možnosti soběstačného hospodářství značným způsobem omezily, přesto se však na statku nikdy nepřestalo hospodařit – rodina Faltysů (a následně Davídků) tak chovala zvířata (krávy, ovce, drůbež, králíky) i pěstovala plodiny typické pro střední Polabí.

Nedílnou součástí statku byl vždy rozlehlý sad s množstvím stromů plodících nejrůznější ovoce (zejména jablka, hrušně, švestky, třešně, ale i meruňky či broskve).

Objekt hospodářské usedlosti byl koncipován jako vícegenerační, což znamená, že jeho součástí je do dnešních dnů i tzv. výminek. Značnými rozměry vyniká stodola, určená nejen ke zpracování a uchování plodin, ale i ke skladování potřebné zemědělské techniky. Velmi dobře se podařilo umístit sklep, držící nízkou teplotu i během léta.

V současné době probíhá rekonstrukce hlavní budovy statku. Prostory jsou postupně modernizovány a přizpůsobeny na provoz dětské skupiny, pořádání seminářů, dílniček, příměstských táborů a další mezilidské setkávání.