DĚTSKÁ SKUPINA JIŘIČKA

Na statku v Jiřicích otevíráme letos v červenci Dětskou skupinu.  Celý projekt je dimenzován pro 12 dětí.

Pracujeme s malými dětmi předškolního věku.  Naše rodinné prostředí nám umožňuje přijímat děti od 2 let (dle individuální dohody i mladší).  Zároveň pracujeme i se staršími dětmi až do nástupu školní docházky. Kolektiv je heterogenní, podobný jako v životě kde se běžně setkávají děti různého věku. V takovém prostředí se snadno přirozenou cestou učí mladší od staršího, ale i naopak. Starší děti se mohou naučit mnoha sociálním dovednostem jako je ohleduplnost, pomoc druhým, zodpovědnost atd.

Naše dětská skupina vytváří velkou rodinu. O dvanácti člennou skupinu dětí pečují dvě paní učitelky.

Společně využíváme možnosti každodenního kontaktu se zvířaty, řemesly, přírodou a všemi živly, které k životu patří. Tomu odpovídá i náš program výchovné práce a péče.