V rámci programu děti mohou pozorovat práci dospělých, ale také se samy zapojit do různých tradičních činností – společně připravují a podávají krmení pro hospodářská zvířata, sbírají vejce, přihlíží dojení ovcí, výrobě sýra, sklizni aktuálních plodin a jejich uskladnění. Pozorují v chlévě hnízdící vlaštovky. V kolně se seznámí se stroji a nářadím, které dříve lidem pomáhaly při práci na poli a s řemesly, která bylo třeba na statku ovládat.

  

Děti sledují například mlácení cepy za doprovodu společného zpěvu, který určuje rytmus práce.

Jsou připraveny i malé dětské cepy, se kterými si mohou práci samy vyzkoušet.

V sadu a na políčku poznávají a ochutnávají různé druhy pěstovaných plodin a ovoce.

Délka programu od 1,5 hodin až po celodenní akce.

Cena dohodou. Možnost financování pomocí programů MŠMT (Šablony – viz níže).

Doprava autobusem je možná na náves před statek.

 

Šablony pro MŠ

Projektový den mimo školu
Investiční priorita:     IP 1
Specifický cíl:              SC 1 (02.3.68.1)