Programy pro Mateřské školy

V rámci programu děti mohou pozorovat práci dospělých, ale také se samy zapojit do různých tradičních činností – společně připravují a podávají krmení pro hospodářská zvířata, sbírají vejce, přihlíží dojení ovcí, výrobě sýra, sklizni aktuálních plodin a jejich uskladnění. Pozorují v chlévě hnízdící vlaštovky. V kolně se seznámí se stroji a nářadím, které dříve lidem pomáhaly při práci na poli a s řemesly, která bylo třeba na statku ovládat.

Děti sledují například mlácení cepy za doprovodu společného zpěvu, který určuje rytmus práce. Jsou připraveny i malé dětské cepy, se kterými si mohou práci samy vyzkoušet. V sadu a na políčku poznávají a ochutnávají různé druhy pěstovaných plodin a ovoce.

Délka programu od 1,5 hodin až po celodenní akce. Cena dohodou. Možnost financování pomocí programů MŠMT (Šablony – viz níže).

Doprava autobusem je možná na náves před statek.

Šablony pro MŠ

Projektový den mimo školu
Investiční priorita:     IP 1
Specifický cíl:              SC 1 (02.3.68.1)

Projektové dny pro ZŠ

Statek nabízí Projektové dny pro ZŠ zaměřené na seznámení dětí se životem na statku. K tomu vedle péče o ovce, králíky a slepice patří Cesta chleba, kde si děti zkusí vymlátit obilí celém, semlít mouku, vypracovat těsto a upéct vlastní chleba. Možné domluvit i setkání s kovářem, vykovat si vlastní výrobek nebo vyzkoušet práci se dřevem pod vedením truhláře. Další možností je setkání se včelařem. 

Dále se děti mohou seznámit s okolím, které je spojeno s Tycho Brahem, jež zde pobýval a prováděl zde svá pozorování hvězdné oblohy. 

Pro objednání těchto programů nás kontaktujte, konkrétní vaše požadavky domluvíme i s programem. Je možný program na 1 den, nebo i na 2 dny s přespáním pod střechou nebo v týpí popř. vlastních stanech na zahradě. 

Tvarování chlebánků