Důležité dokumenty ke stažení

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Smlouva – Dětská skupina Jiřička (+ pro příměstské tábory)

Vzhledem k tomu, že jsme příjemci dotace, je potřeba vyplnit následující dokumenty. Nelekejte se počtu dokumentů, společně to zvládneme.

Rodiče ještě doloží potvrzení od zaměstnavatele nebo další návaznost na trh práce (OSVČ, studující, UP).