Dětská skupina Jiřička – školné

Výše školného se odvíjí od jednotlivých dnů. Úterý bude nadále pojímáno v duchu dílniček, tzn. za přítomnosti rodičů. Budeme otevřeni i nově příchozím dětem s doprovodem, které se seznamují s naším programem a zatím nedochází během dalších dnů pravidelně do klubu.

Středa a postupně i další dny v týdnu budou vyhrazeny dětskému klubu, v kterém pobývají děti bez doprovodu rodiny. S doprovodem (maminky nebo dalšího člena rodiny) počítáme v přechodném období adaptačního režimu.

Příspěvek do klubu

Úterý   350,- Kč/den

Středa  350,- Kč/den

Příspěvek do klubu za jeden měsíc docházky je možné uhradit do konce srpna převodem na účet 2401118957/2010 nebo hotově v první den nástupu do klubu.

Stravné je hrazeno odděleně, ve výši 70 Kč/den za dětskou porci (přesnídávka + oběd + svačina). Jídla připravujeme v duchu zdravého stravování.