Dětský klub Beránek

Informace doplníme během srpna 2021.

Klubík je určený především pro menší děti jako příprava na školku. Příspěvek do klubu za jeden měsíc docházky se platí předem převodem na účet 2401118957/2010 nebo hotově v první den nástupu do klubu.

Dětská skupina Jiřička


5 dní v týdnu celodenní docházka 4 800,- Kč/měsíc, polodenní docházka: 4 500,- Kč/měsíc, sleva pro sourozence 500,- Kč/měsíc

Měsíční úhrada je splatná vždy do 25. dne předcházejícího měsíce, a to na účet č. 2401118957/2010. Podrobný ceník podle počtu dnů v týdnu najdete zde

Dětská skupina je určena pro děti s pravidelnou docházkou, cena je výhodnější díky dotační podpoře.