Dětská skupina Jiřička

Od školního roku 2022/2023 rozlišujeme 2 věkové kategorie:

Mladší věková kategorie (dítě, které dosáhne po 31. 8. stávajícího roku věku 3 let). 5 dní v týdnu celodenní docházky: 5 000,- Kč/měsíc.

Starší věková kategorie (dítě, které dosáhlo před 1. 9. stávajícího roku věku 3 let): 5 dní v týdnu celodenní docházky 5 900,- Kč/měsíc.

Měsíční úhrada je splatná vždy do 25. dne předcházejícího měsíce, a to na účet č. 2401118957/2010. Podrobný ceník podle počtu dnů v týdnu najdete na stránce o dětské skupině.

Dětská skupina je určena pro děti s pravidelnou docházkou, cena je výhodnější díky dotační podpoře.