Dětská skupina Jiřička se otevře od pondělí 3. 5. 2021 v plném provozu pro všechny zapsané děti bez omezení. Zároveň se naplno rozjíždí i provoz kuchyně.
V prostorách dětské skupiny nemusí děti ani pečující osoby nosit ochranné roušky. Děti nepodléhají povinnosti testování. Jednou týdně se testují pečující osoby.

Prosíme rodiče o potvrzení nástupu dítěte zprávou SMS či e-mailem.

Rozkvetlý strom