Dětský klub
základní informace pro rodiče
školní rok 2019/20

Přihláška do dětského klubu školní rok 2019/20

Provozní doba: Út, St 7:30 – 16:00
Příspěvek: 350,- Kč/den
číslo účtu: 2401118957/2010


Aktuality z dětského klubu
Adaptace dětí

Děti, které se již adaptovaly dochází samostatně na celý den programu (případně dle dohody). Novým dětem bude poskytnuta běžná adaptační doba v průběhu jednoho až dvou týdnů. 
Pro doprovázené děti bude otevřen klubík jeden den v týdnu (úterý) v odpoledních hodinách (14-17). Poplatek za zkrácený klubík je 150,- za dítě, včetně svačiny.


Rytmus dne

7.30 – 9.00   hry, pracovní činnosti

9.00 – 9.15    svačina

9.15 – 9.45    ranní kruh, pohybové hry

9.45 – 11.30    pobyt venku, krmení zvířat, práce na zahradě (pozorování, možnost zapojení)

11.30 – 11.45  úklid

11.45 – 12.00  hygiena, příprava na oběd

12.00 – 12.30  oběd

12.30 – 13.00  pohádka, hudební chvilka

13.00 – 14.15  odpočinek, dokončování pracovních činností

14.15 – 14.30  hygiena, oblékání

14.30 – 14.45  svačina

14.45 – 16.00  volná hra, rozcházení

Stravování

V kuchyni se bude nyní zaučovat paní kuchařka Silvia. Do klubíku bude docházet společně se svými dcerami (2roky Irenka a 5let Julinka), které posílí dívčí část naší skupiny.

Školné – příspěvek do klubu

Výše školného je 350,- Kč/den + náklady za stravu 70,- Kč/den