Dětský klub
základní informace pro rodiče
školní rok 2019/20

Přihláška do dětského klubu školní rok 2019/20

Provozní doba: Út, St 7:30 – 16:00
Příspěvek: 350,- Kč/den
číslo účtu: 2401118957/2010


Aktuality z dětského klubu

Rytmus dne

7.30 – 9.00   hry, pracovní činnosti

9.00 – 9.15    svačina

9.15 – 9.45    ranní kruh, pohybové hry

9.45 – 11.30    pobyt venku, krmení zvířat, práce na zahradě (pozorování, možnost zapojení)

11.30 – 11.45  úklid

11.45 – 12.00  hygiena, příprava na oběd

12.00 – 12.30  oběd

12.30 – 13.00  pohádka, hudební chvilka

13.00 – 14.15  odpočinek, dokončování pracovních činností

14.15 – 14.30  hygiena, oblékání

14.30 – 14.45  svačina

14.45 – 16.00  volná hra, rozcházení

Stravování

Hledáme šikovnou maminku, ženu v důchodu či jinou kuchařku, která by nám chystala svačiny a vařila obědy.

Odměna bude dohodnuta při osobním jednání.

Školné – příspěvek do klubu

Výše školného je 350,- Kč/den + náklady za stravu 70,- Kč/den