Dětský klub Jiřička
základní informace pro rodiče
školní rok 2019/20

Přihláška do dětského klubu Jiřička školní rok 2019/20

Provozní doba: Út, St 8:30 – 16:00
Příspěvek: 350,- Kč/den
číslo účtu: 2401118957/2010


Aktuality z dětského klubu


Provoz v prosinci

Naposledy v tomto roce se sejdeme 18.12. na klubu a 19.12. na slavnosti. Příspěvek tedy počítáme za tři týdny. Výše zůstává stejná: 350,- Kč/den na účet a 70,- Kč/porce strava – vybíráme v hotovosti. Dopočítáme podle skutečné docházky.
Klubový příspěvek prosinec:  
Jeden den v týdnu 1050,- Kč
Dva dny v týdnu 2100,- Kč

Lednový provoz zahájíme v úterý 7.1.2020
Na uvítanou si v rámci našeho tradičního programu zahrajeme tříkrálovou hru. Všichni jsou srdečně zváni.
V úterý 14.1.2020 od 16 hod. po rozchodu dětí se koná schůzka rodičů.


Provoz v listopadu

Upravujeme provoz na oba dva dny časově stejně.
Jedeme tedy od 8.30 – 16 hodin v úterý i ve středu.
K tomu se váže i cenové vyrovnání kdy je stejná taxa za den a to 350,- Kč (v úterý i ve středu).

Fungujeme v režimu dětského klubu a zároveň jsme otevřeni zájemcům o dílničky, neboť stále něco kutíme.
Co se týče doprovodu rodičů, záleží nyní na konkrétním případu a společné domluvě. Konzultujeme situaci z více úhlů pohledu (věk dítěte, jeho adaptabilita, rodinná konstelace atd.)


Provoz v září

V měsíci září probíhal adaptační režim, kdy dítě postupně přechází z rodiny do prostředí dětského kolektivu. Nejprve je doprovázeno maminkou či jiným blízkým člověkem. Dítě se seznamuje s novými lidmi, kamarády a s pravidly v novém prostředí. Tráví v klubu čas, který vyhovuje jeho individuálnímu rytmu. Postupně se osamostatňuje a rodič se vzdaluje. V době, kdy dítě získá jistotu a je spokojené, dochází k ukončení adaptačního režimu.

Čas trávený v novém prostředí může být postupně prodlužován podle potřeb dítěte a rodiny. Adaptační režim zohledňuje osobní nastavení jednotlivých dětí a zároveň jim umožňuje přirozeným způsobem projít počáteční socializací.

Možnost postupné adaptace bude poskytnuta i dětem, které budou mezi nás  přicházet případně v průběhu školního roku. Vždy bude přihlédnuto k individuálním potřebám konkrétního dítěte.


Rytmus dne

8.30 – 9.00   krmení zvířat, práce na zahradě (pozorování, možnost zapojení)

9.00 – 9.15    svačina

9.15 – 9.45    ranní kruh, pohybové hry

9.45 – 10.30   volná hra

10.30 – 11.00  společná dílna

11.00 – 11.30  pobyt venku

11.30 – 11.45  úklid

11.45 – 12.00  hygiena, příprava na oběd

12.00 – 12.30  oběd

12.30 – 13.00  pohádka, hudební chvilka

13.00 – 14.15  odpočinek

14.15 – 14.30  hygiena, oblékání

14.30 – 14.45  svačina

14.45 – 16.00  volná hra, rozcházení

Stravování

Aktuálně si připravujeme stravu svépomocí. Do Vánoc chceme vyzkoušet tento způsob a pak situaci vyhodnotíme a rozhodneme jak dál.

Zároveň stále hledáme šikovnou maminku, ženu v důchodu či jinou kuchařku, která by nám chystala svačiny a vařila obědy.

Uvítáme také člověka na úklid prostor, které bude dětský klub využívat.

Odměna pro kuchařku i uklízečku bude dohodnuta při osobním jednání.

Školné – příspěvek do klubu

Výše školného se odvíjí od jednotlivých dnů. Úterý bude nadále pojímáno v duchu dílniček, tzn. za přítomnosti rodičů. Budeme otevřeni i nově příchozím dětem s doprovodem, které se seznamují s naším programem a zatím nedochází během dalších dnů pravidelně do klubu.

Středa a postupně i další dny v týdnu budou vyhrazeny dětskému klubu, v kterém pobývají děti bez doprovodu rodiny. S doprovodem (maminky nebo dalšího člena rodiny) počítáme v přechodném období adaptačního režimu.